Ο δείκτης Genworth


Ο δείκτης Genworth είναι το πρώτο εργαλείο μέτρησης της οικονομικής ευαισθησίας (ανασφάλειας) των καταναλωτών σε 12 κύριες ευρωπαϊκές αγορές.


Lifestyle Protection


Τα προϊόντα Lifestyle Protection βοηθούν τους καταναλωτές να εξοφλήσουν τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά τους δάνεια καθώς και τις πιστωτικές τους κάρτες σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή ακούσιας ανεργίας.

ΑσφαλισμένοιΠώς μπορώ να υποβάλλω κάποιο αίτημα αποζημίωσης